direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Actualisatie Kruiningergors 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0614.0000bpkruingors-0100

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslagbedrijf in automaterialen': een opslag- en handelsbedrijf in automaterialen, voor zover deze voorkomt in de categorieën 1 en/of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': ten hoogste 1 bedrijfswoning;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

3.2.1 Gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
 • c. de bouwhoogte van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 9 m;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 3 m;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen ten behoeve van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 4,5 m;
 • f. de bouwhoogte van overige overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • g. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m²)' aangegeven oppervlakte van het bouwvlak, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de dienstwoning ten hoogste 190 m² bedraagt;
 • h. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 1 m.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 15 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels

De opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 3 m is niet toegestaan.